Jak zcitlivit inzulinové receptory?

Jak zcitlivit inzulinové receptory?

Proč zcitlivit? V předchozích příspěvcích jsme se seznámili s tím, jak (ne)citlivost inzulinových receptorů souvisí s tloustnutím a s civilizačními chorobami (metabolický syndrom, diabetes 2. typu,…). Jestliže tedy zvýšené množství inzulinu vede ke znecitlivění inzulinových receptorů a tím ke zvýšenému ukládání tělesného tuku, pak se zdá jako logický krok pokusit se inzulinové receptory učinit opět…